Hoạt động ngoại khóa

NGÀY HỘI HSTH NĂM HỌC 2017- 2018

 TIỂU HỌC QUẢNG THỦY TƯNG BỪNG TỔ CHỨC “NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC” NĂM HỌC 2017 – 2018. Cùng với tất cả các trường Tiểu học trong toàn Tỉnh, ngày 16 tháng 3 năm 2018 trường…