Văn nghệ chào mừng ngày 26/3

Tháng Ba 28, 2017 9:18 sáng

Đoàn TNCS HCM và Đội TNTP trường TH Quảng Thủy chuẩn bị và tổ chức buổi văn nghệ thành công tốt đẹp.CAM00020 CAM00025 CAM00030 CAM00037 CAM00044 CAM00030 CAM00047 CAM00065 CAM00069 CAM00070 CAM00071 CAM00073 CAM00074 CAM00075 CAM00076 CAM00077 CAM00078 CAM00081 CAM00082 CAM00086 CAM00087 CAM00091 CAM00092