NGÀY HỘI HSTH NĂM HỌC 2017- 2018

Tháng Ba 20, 2018 8:19 sáng

 TIỂU HỌC QUẢNG THỦY TƯNG BỪNG TỔ CHỨC “NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC” NĂM HỌC 2017 – 2018.

Cùng với tất cả các trường Tiểu học trong toàn Tỉnh, ngày 16 tháng 3 năm 2018 trường Tiểu học Quảng  Thủy tưng bừng tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học” với không khí tích cực và hào hứng. Ngày hội năm nay, đông đảo phụ huynh học sinh 7 lớp, toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng 135 em học sinh.

Thi rung chuông vàng

RUNG CHUONG VANG

 

Thi Hát dân ca

DAN CA

Tổ chức các trò chơi dân gian

TC1 TRO CHOI